PROTECȚIA DATELOR

    GDPR

    (General Data Protection Regulation)

    Legea  Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, si a  început  să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018.

    Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.begreen.ro,  precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

    Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).DPP explică practicile www.begreen.ro referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către www.begreen.ro. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de www.begreen.ro se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în  care operează www.begreen.ro.

    Prin DPP, www.begreen.ro  dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.
   

    CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

     „Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica.De exemplu:  numele dumneavoastră, CNP, adresa e-mail, domiciliu, fotografii, nume de utilizator, telefon, informatii financiare, identificatori numerici personali, etc.

     1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    “Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau  un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal,  cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
   

        Operator de date cu caracter personal
    Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este www.begreen.ro care se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal,  prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt prelucrate, colectate, pastrate si procesate in mod legal soi corect.


     SCOPUL  PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate :

        a) in scopul încheierii și executării contractelor( conform art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR)
        b) in scopul îndeplinirii unor obligații legale(conform art. 6 alin. 1 lit. c in GDPR)
        c)in scop de marketing( conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR)
        d)in scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate(conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR),

 NESWSLETTER

    Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter www.begreen.ro , datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către www.begreen.ro într-o anumita perioada.
    Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a www.begreen.ro.Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al www.begreen.ro
    www.begreen.ro își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea www.begreen.ro sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
   

  2. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
    Datele cu caracter personal prelucrate de către www.begren.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar in baza existentei consimțământul dumneavoastră expres  exprimat, pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru www.begreen.ro  de a proceda în acest mod( de exemplu partenerilor cu care colaboram sau altor furnizori de servicii)

   3.PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE CATRE ALTE PERSOANE 
    www.begreen.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri, ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de catre ale noastre, prin urmare va solicitam sa  consultati politicile acestora, intrucat nu ne asumam responsabilitatea privind informatiile trimise sau colectate de catre aceste terte  parti.

    4. PRELUCRAREA AUTOMATA DE DATE COOKIE
    În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.
    www.begreen.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.


    5. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
    În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care www.begreen.ro le prelucrează:


    a) Dreptul de acces la datele prelucrare
    b) Dreptul la rectificarea datelor
    c) Dreptul la ștergerea datelor
    d) Dreptul la restricționarea prelucrării - Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume, atunci cand:

       1. datele sunt contestate de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică begreen.ro ) să verifice corectitudinea Datelor;
        prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
        2.operatorul (de exemplu, begreen.ro ) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
       3. persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (begreen.ro ) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (www.begreen.ro) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

    e) Dreptul la portabilitatea datelor

    f) Dreptul de opoziție

    g)Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

    h)Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

    i)Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct

    j)Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț

    k)Dreptul de a dezactiva Cookies.

    Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care www.begreen.ro ro le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul www.begreen.ro . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.
   

SOLICITĂRI JURIDICE

    Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră,  autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:atunci cand consideram cu buna credinta ca legea ne impune acest lucru, atunci cand este necesar a detecta, preveni si raspunde la frauda, dar si atunci cand acestea  formeaza obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

    RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

    În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de www.begreen.ro ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.
   

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

    Site-ul www.begreen.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea www.begreen.ro nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. www.begreen.ro nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.
   

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.begreen.ro

    Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

    Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.